Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία MedicLab Supplies ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 από τον Χημικό Γιώργο Σαραντόπουλο, με «μαγιά» την πολυετή εμπειρία και στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των Διαγνωστικών Εργαστηρίων.

Από τότε μέχρι και σήμερα αναπτυσσόμαστε και:

• Αυξάνουμε σταθερά τον κύκλο εργασιών μας.
• Ενισχυόμαστε διαρκώς με εξειδικευμένο και έμπειρο δυναμικό ανώτερης και ανώτατης μόρφωσης. Το ανθρώπινο δυναμικό μας διαθέτει την κατάλληλη
εκπαίδευση και προϋπηρεσία χρόνων σε καίριες θέσεις σημαντικών εταιρειών του χώρου των Διαγνωστικών.
• Χτίζουμε νέες και ισχυροποιούμε τις υπάρχουσες σχέσεις εμπιστοσύνης με τα Διαγνωστικά Εργαστήρια.

400+

Πελάτες

200+

Εξειδικευμένες λύσεις

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤH ΜΕΓΑΛΥΤΕΡH ΜΑΣ ΑΞΙΑ

Οι Συνεργασίες μας

Επιλέγουμε συνεργασίες με αξιόπιστους οίκους αντιδραστηρίων και εξοπλισμού των εργαστηρίων όπως τη Roche Diagnostics, τη Sysmex κ.α.

Διαρκής υποστήριξη

Είμαστε μαζί σας πριν αλλά και μετά την πώληση. Προσφέρουμε αξιόπιστη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη.

Οι Πελάτες μας

Η στενή σχέση με τους πελάτες μας αποτελεί τη μεγαλύτερη αξία για μας. Προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις στις ανάγκες τους.

Γινόμαστε καλύτεροι

Στοχεύουμε στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Βελτιώνουμε συνεχώς την υλικοτεχνική μας υποδομή.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος μας παραμένει να προχωρήσουμε μπροστά – μαζί σας – οικοδομώντας ισχυρούς δεσμούς και υλοποιώντας φιλόδοξους στόχους για το σήμερα και το αύριο στην εργαστηριακή διάγνωση.
Θέλουμε να είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, να βοηθάμε αλλά και να δεχόμαστε βοήθεια στην προσπάθεια να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Στη MedicLab Supplies εργάζεται προσωπικό με ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστά τμήματα πωλήσεων, παραγγελιών και αποθήκης, λογιστηρίου, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης των προϊόντων μας.
Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι στη διάθεση των πελατών μας με σκοπό την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας ΜEDICLAB SUPPLIES, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία. Για να επιτύχει τα ανωτέρω η Διοίκηση της εταιρείας:
Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και στην ικανοποίηση των πελατών της. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της εταιρείας, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο διεργασιών.
 
Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π.
Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων της.
Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
Παρακολουθεί, μετρά και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
 
 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία ΜEDICLAB SUPPLIES αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Η ΜEDICLAB SUPPLIES δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και κοινοποιεί αυτήν την προσπάθεια σε όλους τους εργαζόμενους και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.

Πιστοποιητικά