Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

AFIAS COVID-19 Ag & COVID-19 Ab tests

Μεθοδολογία ανοσοφθορισμού
Συσκευασίες αντιδραστηρίων σε μορφή “monotest”
Αυτοματοποιημένη διαδικασία προσδιορισμού
Ταχύτητα παραγωγής αποτελεσμάτων