Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Boditech AFIAS–1 & AFIAS–6

Οι αναλυτές AFIAS–1 & AFIAS–6 της Boditech είναι αναλυτές ανοσοφθορισμού για τον προσδιορισμό ανοσολογικών παραμέτρων σε ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα.

Χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό in vitro σε ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως:

Καρδιολογικός έλεγχος: π.χ. Τροπονίνη, Μυοσφαιρίνη, CK-MB, D-Dimer, NT-proBNP.

Καρκινικοί δείκτες: π.χ. PSA, CEA, AFP.

Ορμόνες: π.χ. TSH, T3, T4, β-HCG, LH, FSH, PRL, Τεστοστερόνη, Κορτιζόλη, AMH.

Δείκτες λοιμώξεων: π.χ. CRP, PCT, HBsAg, Anti-HBS, Anti-HCV, ROTA, NORO κ.α. συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για SARS CoV-2.

Δείκτες διαβήτη: π.χ. HbA1c, Μικροαλβουμίνη κ.α.

Χρησιμοποιούν έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια που είναι σε μορφή κασέτας monotest. Απαιτείται μόνο η προσθήκη του δείγματος.

Δίνουν απαντήσεις σε 3 – 15 λεπτά με παραγωγικότητα μέχρι 10 και μέχρι 36 απαντήσεις την ώρα στον AFIAS–1 & AFIAS–6 αντίστοιχα.

Διαθέτουν οθόνη αφής 5΄΄ και 7΄΄ (AFIAS–1 & AFIAS–6) και ενσωματωμένο εκτυπωτή.

Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό υπολογιστή και LIS.

Μνήμη 5.000 αποτελεσμάτων δειγμάτων και μετρήσεων ελέγχου ποιότητας.