Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Diestro 103AP

Ο αναλυτής Diestro 103AP Auto Basic είναι ένας αναλυτής για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης ηλεκτρολυτών σε δείγματα ορών, πλάσματος, ολικού αίματος ή ούρων.
Μπορούν να προσδιορισθούν οι ηλεκτρολύτες:
Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Λίθιο και Ασβέστιο (ιονισμένο). Ο αναλυτής μπορεί να αναβαθμισθεί εύκολα, ώστε να προστεθεί οποιοδήποτε νέο
ηλεκτρόδιο προσδιορισμού απαιτηθεί (π.χ. από Na, K σε Na, K, Cl). Ο προσδιορισμός απαιτεί ελάχιστη ποσότητα δείγματος. Ενδεικτικά απαιτούνται μόλις 40 μl για Na, K, 70 μl για τα δείγματα για 3 ηλεκτρολύτες και μόλις 100 μl για 5 ηλεκτρολύτες. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των μετρήσεων είναι 60 δείγματα (ορών) την ώρα. Τα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια που χρησιμοποιεί δεν απαιτούν καμιά φροντίδα συντήρησης (Maintenance Free) και είναι έτοιμα προς χρήση για εύκολη αντικατάστασή τους όποτε χρειαστεί. Διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης πληκτρολογίου για εισαγωγή στοιχείων ασθενών, καθώς και εξωτερικού barcode reader για χρήση δειγμάτων με γραμμικό κώδικα.
Διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας με πρόγραμμα LIS για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.