Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Diestro 103AP Auto Plus

Ο αναλυτής Diestro 103AP Auto Plus είναι ένας αναλυτής για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης ηλεκτρολυτών σε δείγματα ορών, πλάσματος, ολικού αίματος ή ούρων. Διαθέτει ενσωματωμένο δίσκο τοποθέτησης δειγμάτων 40 θέσεων.
Μπορούν να προσδιορισθούν οι ηλεκτρολύτες:
Νάτριο, Κάλιο, Χλώριο, Λίθιο και Ασβέστιο (ιονισμένο). Ο αναλυτής μπορεί να αναβαθμισθεί εύκολα, ώστε να προστεθεί οποιοδήποτε νέο
ηλεκτρόδιο προσδιορισμού απαιτηθεί (π.χ. από Na, K σε Na, K, Cl). Ο προσδιορισμός απαιτεί ελάχιστη ποσότητα δείγματος. Ενδεικτικά απαιτούνται μόλις 40 μl για Na, K, 70 μl για τα δείγματα για 3 ηλεκτρολύτες και μόλις 100 μl για 5 ηλεκτρολύτες. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των μετρήσεων είναι 60 δείγματα ορών την ώρα. Έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης μέχρι 40 δειγμάτων στο ίδιο run.
Διαθέτει ενσωματωμένο barcode reader για χρήση δειγμάτων με γραμμικό κώδικα. Διαθέτει τη δυνατότητα προγραμματισμού δεύτερης αυτόματης επιβεβαιωτικής μέτρησης στα δείγματα με παθολογικά αποτελέσματα. Μπορούν να μετρηθούν αυτόματα 3 επίπεδα δειγμάτων ελέγχου ποιότητας
αποτελεσμάτων (Quality Control) πριν τη μέτρηση δειγμάτων ασθενών. Τα ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια που χρησιμοποιεί δεν απαιτούν καμιά φροντίδα συντήρησης (Maintenance Free) και είναι έτοιμα προς χρήση για εύκολη αντικατάστασή τους όποτε χρειαστεί. Διαθέτει τη δυνατότητα επικοινωνίας με πρόγραμμα LIS για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.