Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

eCL8000

Ο αναλυτής eCL8000 της Lifotronic TEchnologies Co. είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που χρησιμοποιεί την  τεχνολογία της Ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ElectroChemiLuminescence – ECL) για ορμονολογικές και ανοσολογικές αναλύσεις. Έχει σχεδιαστεί τόσο για ποσοτικούς όσο και για ποιοτικούς προσδιορισμούς προσδιορισμού in vitro για ευρύ φάσμα εφαρμογών (αναιμία, καρδιολογικοί και καρκινικοί δείκτες, έλεγχος γονιμότητας, ορμονών, προγεννητική φροντίδα και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων).

Κορυφαία απόδοση

 • Υψηλή ευαισθησία, αξιοπιστία και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων λόγω της τεχνολογίας ECL.
 • Περισσότεροι από 70 διαθέσιμοι προσδιορισμοί.
 • Mπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα έως και 10 εξετάσεις με παραγωγικότητα έως 86 απαντήσεων την ώρα.
 • Συνεχείς φόρτωσεις δειγμάτων κατά την λειτουργία του αναλυτή.
 • 9λεπτες εξετάσεις για όλες τις καρδιολογικές εξετάσεις (Τροπονίνη Τ/ Τροπονίνη Ι/ NT-proBNP/ D-Dimer/ CK-MB)
 • 9 λεπτες εξετάσεις που αφορούν τον καρκίνο (AFP/ CEA/ CA125/ CA15-3/CA19-0/CA72-4/ HE4/TPSA/FPSA/NSE/proGRP/CYFRA21-1/SCCA/PIVKA-II/
 • Μικρός αριθμός αναλωσίμων
 • Ενσωματωμένο υπολογιστή με φιλικό προς το χρήστη λογισμικό.
 • Εκτέλεση των αντιδράσεων σε μοναδιαίο cup για την αποφυγή επιμολύνσεων (carry over).
 • Δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων.
 • Τυχαία προσπέλαση (random access) και εκτέλεση επειγόντων εξετάσεων (STAT).
 • Μεγάλη χωρητικότητα μνήμης αποτελεσμάτων δειγμάτων.
 • Διαγράμματα Levey Jennings και χάρτες αποτελεσμάτων QC.
 • Έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια που περιέχουν τους απαραίτητους βαθμονομητές και ορούς ποιοτικού ελέγχου για την εκτέλεση των εξετάσεων.
 • Ενσωματωμένο ψυγείο για την φύλαξη των αντιδραστηρίων.
 • Υψηλές σταθερότητες.
 • Ανίχνευση σταθμών αντιδραστηρίων και δειγμάτων (LLD).
 • Ανίχνευση πηγμάτων στα εξεταστέα δείγματα.
 • Μικρές διαστάσεις 65x62x65 (ΥxMxΠ)