Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Elecsys SARS-CoV-2 Ab test

Μεθοδολογία ηλεκτροχημειοφωταύγειας
Μικρός χρόνος επώασης μέχρι το αποτέλεσμα
Με χρήση των αυτόματων αναλυτών cobas ©
Με την εγγύηση αξιοπιστίας της Roche Diagnostics