Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

GeneMAP™ ΛΟΙΠΕΣ EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 • GeneMAP™ RUNX1-RUNX1T11(8;21) Detection Kit (AML1-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ TCF3/PBX11(1;19) Detection Kit (E2A-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ MLL-AF4 t(4;11) Detection Kit (MLL-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ TEL-AML11(12;21) Detection Kit (TEL-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ CBFB-MYH11 Inv(16) Detection Kit (CBF-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ PML-RARA t(15;17) bcr1&bcr2, bcr3 Detection Kit (PML-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ MPL W515A/L/K/R Mutation Detection Kit (MPL-RT25)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAPTM Somatic Mutation Detection Kit (SMT-RT50)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ FLT3 D835Y Mutation Detection Kit (FLT3-RT25)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ NPM1 (Mut A, B, C&D) Mutation Detection Kit (NPMQ-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAPTM CALR Mutation Screening Kit (CALR-RT25)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ FIP1L1-PDGFRA Detection Kit (FIP1-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ c-KIT D816V Mutation Detection Kit (cKIT-RT25)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAP™ JAK2 Exon 12 Mutation Screening Kit (JK12-RT50)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.

 • GeneMAPTM WT1 Expression Analysis Kit (WT1-RT24)

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109948446 για περισσότερες πληροφορίες.