Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

GeneMAP™ 2019-nCoV (SARS-CoV-2) Detection Kit (nCoV-RT500)

To kit GeneMAP™ 2019-nCoV (SARS-CoV-2) αποτελεί μια ποιοτική in-vitro assay για την ανίχνευση του 2019-nCoV από δείγματα με ρινοφαρυγγικό στυλεό, στοματοφαρυγγικό επίχρισμα ή βρογχοκυψελιδική πλύση.

Τα γονίδια στόχοι για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 είναι τα RdRp, Spike Protein (S), Nucleoprotein (N) και ως Ιnternal Control ορίζεται το γονίδιο Human RNaseP.