Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Logix Smart™ SARS-CoV-2 (genes RdRp/e) Test Kit

Το τεστ Logix Smart SARS-CoV-2 (genes RdRp/E) είναι ένα τεστ πολυπαραμετρικής (multiplex) αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής (RT-PCR) σε πραγματικό χρόνο που προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος του (SARS-CoV-2) ανιχνεύοντας το γονίδιο RdRp στην περιοχή του πολυγονιδίου Orf1ab και το γονίδιο Ε του γονιδιώματος του ιού, και σε δείγματα κατώτερης αναπνευστικής οδού (π.χ. βρογχοκυψελιδική πλύση, πτύελα, αναρρόφηση τραχείας), σε δείγματα ανώτερης αναπνευστικής οδού (π.χ. ρινοφαρυγγικά και στοματοφαρυγγικά επιχρίσματα) από άτομα με υποψία λοίμωξης από τον ιό COVID-19.

Κάθε κιτ δοκιμής Logix Smart SARS-CoV-2 αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Έτοιμο προς χρήση Master Mix, πλήρες με εσωτερικό θετικό μάρτυρα RNaseP για επαλήθευση της ποιότητας του δείγματος
  2. Θετικός έλεγχος (PC), για επαλήθευση της απόδοσης του κύριου μείγματος
  3. Nερό χωρίς νουκλεάση ως αρνητικός μάρτυρας, για να επαληθεύσετε ότι το κύριο μείγμα είναι απαλλαγμένο από μόλυνση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.