Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Roche COBAS INTEGRA 400 Plus

Ο αναλυτής COBAS INTEGRA 400 plus είναι η τέλεια λύση για εργαστήρια που αναλύουν από 50 μέχρι και 400 δείγματα την ημέρα. Το ευρύ μενού αναλύσεων περιλαμβάνει πάνω από 120 διαφορετικές εξετάσεις προσδιορισμού παραμέτρων κλασικής κλινικής χημείας,  ειδικών πρωτεϊνών, επιπέδων φαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών, καθώς και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε ολικό αίμα.

Ο επιτραπέζιος αναλυτής COBAS INTEGRA 400 plus προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιεί τις ιδιαίτερα εύχρηστες συσκευασίες αντιδραστηρίων cobas c, οι οποίες εξασφαλίζουν εγγυημένα αξιόπιστα αποτελέσματα εξετάσεων.

Οικονομική αποδοτικότητα

Παραγωγικότητα μέχρι και 400 απαντήσεις την ώρα.

Έτοιμα για χρήση αντιδραστήρια με μεγάλη σταθερότητα και χαμηλή συχνότητα βαθμονόμησης.

Απλοποιημένες διαδικασίες και μειωμένο κόστος.

Αξιοπιστία αποτελεσμάτων

Τέσσερις τεχνολογίες μέτρησης: φωτομετρία απορρόφησης, θολοσιμετρία, πολωσιμετρία φθορισμού, ποτενσιομετρία ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων.
Υψηλή συσχέτιση αποτελεσμάτων σε όλες τις πλατφόρμες cobas®.
Αξιοπιστία και ακρίβεια δειγματοληψίας και ανίχνευση πηγμάτων.

Κυβέττες μίας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων (carry over).

Ευκολία στη χρήση

Συνεχής φόρτωση και τυχαία πρόσβαση (random access) στα δείγματα με δυνατότητα μέτρησης επειγόντων (STAT).
Ταυτόχρονη ανάλυση 32 διαφορετικών παραμέτρων.

Αυτόματη αραίωση και επανάληψη μετρήσεων δειγμάτων.

Δυνατότητα χρήσης διαφόρων τύπων Γραμμικών κωδίκων (barcodes) στα δείγματα.

Ψυχόμενος χώρος αποθήκευσης αντιδραστηρίων & μεγάλη σταθερότητα βαθμονομήσεων.