Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Roche Elecsys 2010

Ο αναλυτής Elecsys 2010 είναι ένας πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής που χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ElectroChemiLuminescence – ECL) για ανοσολογικές και ορμονολογικές αναλύσεις. Έχει σχεδιαστεί τόσο για ποσοτικούς όσο και για ποιοτικούς προσδιορισμούς προσδιορισμού in vitro για ευρύ φάσμα εφαρμογών (αναιμία, καρδιολογικοί και καρκινικοί δείκτες, έλεγχος γονιμότητας, ορμονών, προγεννητική φροντίδα και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων). Ο αναλυτής είναι διαθέσιμος ως σύστημα χειρισμού δειγμάτων σε δίσκο (Disk) ή σε υποδοχείς 5 θέσεων (Rack).

Κορυφαία απόδοση

Υψηλή ευαισθησία, αξιοπιστία και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων λόγω της τεχνολογίας ECL.
Περισσότεροι από 100 διαθέσιμοι προσδιορισμοί.
Έως 15 εξετάσεις μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα με παραγωγικότητα έως 86 απαντήσεων την ώρα.
9λεπτες εξετάσεις (STAT) για επείγουσες δοκιμασίες, όπως οι προσδιορισμοί:

hs Troponin Τ, CK-MB, μυοσφαιρίνης, παραθυρεοειδούς ορμόνης (ΡΤΗ) και ανθρώπινης χοριονικής γοναδοτροπίνης (hCG).

Έξυπνη ροή εργασίας δειγμάτων

Δειγματοληψία με ρύγχη μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων (carry over).
Δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων.
Τυχαία προσπέλαση (random access) και εκτέλεση επειγόντων εξετάσεων (STAT).

Μοναδικό σύστημα αντιδραστηρίων

Εύχρηστες συσκευασίες αντιδραστηρίων cobas e.
Υψηλές σταθερότητες.

Ανίχνευση σταθμών αντιδραστηρίων και δειγμάτων (LLD).

Ανίχνευση πηγμάτων στα εξεταστέα δείγματα.

Υψηλή αξιοπιστία

Περισσότεροι από 25.000 αναλυτές εγκατεστημένοι παγκοσμίως.
Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης αναλυτή.