Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Roche Hitachi 902

Ο αναλυτής HITACHI 902 είναι ένας βιοχημικός αναλυτής τύπου Random Access. Εκτελεί ταυτόχρονα 36 διαφορετικές εξετάσεις σε κάθε δείγμα.

Οικονομική αποδοτικότητα

Παραγωγικότητα μέχρι και 200 απαντήσεις την ώρα.

Είναι ανοικτό σύστημα και μπορεί να δεχθεί αντιδραστήρια οποιουδήποτε κατασκευαστή.

Πλενόμενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων μειώνουν το κόστος λειτουργίας.

Αξιοπιστία αποτελεσμάτων

Το ευρύ μενού αναλύσεων περιλαμβάνει εξετάσεις προσδιορισμού παραμέτρων κλασικής κλινικής χημείας,  ειδικών πρωτεϊνών, επιπέδων φαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών.

Πλενόμενα ξεχωριστά ρύγχη αναρρόφησης αντιδραστηρίων και ορών αποκλείουν την επιμόλυνση (carry over) μεταξύ των εξετάσεων

Το ενσωματωμένο σύστημα ανίχνευσης της ύπαρξης ικτερικών, αιμολυμένων και λιπαιμικών δειγμάτων ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Ευκολία στη χρήση

Συνεχής φόρτωση και τυχαία πρόσβαση (random access) στα δείγματα.
Δίσκος δειγμάτων controls & calibrators των 60 θέσεων με ενσωματωμένο barcode reader.

Δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων χωρίς διακοπή της ρουτίνας.

Ψυχόμενος χώρος αποθήκευσης αντιδραστηρίων.