Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Antigen Detection Kit

Αυτό το κιτ χρησιμοποιείται για την κλινική ποιοτική ανίχνευση του SARs CoV-2 σε ρινικό στυλεό ανθρώπου, ρινοφαρυγγικό στυλεό και δείγματα στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος. (For in vitro diagnostic use , for professional use.

  • Colloidal Gold Assay
  • Χρόνος έκδοσης αποτελέσματος: 10 Minutes
  • Delta virus diagnosis
  • Ευαισθησία: 97.57%
  • Ειδικότητα: 99,29%
  • Ακρίβεια: 98.99%.
  • Δείγμα: Ρινοφαρυγγικό (Nasolpharyngeal swab) / Ρινικό (Nasal swab) / Φαρυγγικό (Oropharyngeal swab)
  • Προ-συσκευασμένο ρυθμιστικό διάλυμα στο δοχείο εκχύλισης. 
  • Διάρκεια ζωής 18 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου