Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Sysmex ΧΤ 2000i & Sysmex XT 1800i

 • Οι αναλυτές Sysmex® XT-2000i και XT-1800i είναι αυτόµατοι αναλυτές αίµατος για in vitro διαγνωστική χρήση σε κλινικά εργαστήρια.
 • Ο XT 2000i μπορεί να αναλύσει και να εξάγει τα αποτελέσµατα 24 παραμέτρων για δείγματα αίματος, ενώ ο XT 1800i μπορεί να εκτελέσει το ίδιο για 21 παραµέτρους.
 • Ο XT-2000i εκτελεί ανάλυση των λευκοκυττάρων (WBC) και δικτυοερυθροκυττάρων µε ένα µπλοκ οπτικού ανιχνευτή, βασιζόµενου στη µέθοδο κυτταροµετρίας ροής, χρησιµοποιώντας laser ηµιαγωγού. Ο XT-1800i χρησιµοποιεί την ίδια µέθοδο για ανάλυση, των λευκοκυττάρων µόνο.
 • Τα ερυθροκύτταρα (RBC) και ο αριθµός των αιµοπεταλίων µπορούν να αναλυθούν µέσω της µονάδας RBC, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υδροδυναµικής εστίασης (Hydro
 • Dynamic Focusing method).
 • Η αιµοσφαιρίνη (HGB) αναλύεται µέσω της µονάδας της HGB, βασιζόµενου στη µέθοδο ανίχνευσης αιµοσφαρίνης SLS.
 • Τα δεδοµένα της ανάλυσης εµφανίζονται στην βάση διαχείρισης δεδοµένων (IPU).
 • Οι οθόνες που παρουσιάζονται στις οδηγίες αυτές είναι οθόνες του XT-2000i.
 • Στις οθόνες XT-1800i εµφανίζεται «XT-1800i» για το όνοµα του οργάνου άνω αριστερά στην οθόνη και για το όνοµα του µοντέλου της κεντρικής µονάδας κάτω αριστερά.
 • Κάθε άλλη διαφορά περιγράφεται αναλυτικά σε κάθε περίπτωση.
 • Ο XT-2000i και ο XT-1800i είναι όργανα που καταλαµβάνουν µικρό χώρο, των οποίων το χειρισµό µπορείτε να µάθετε εύκολα. Για κάθε βήµα χειρισµού, διατίθεται βοήθεια online για την υποστήριξη του χρήστη.
 • Η ακρίβεια των αναλύσεων διασφαλίζεται µέσω εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Πιθανές διαφορές ανιχνεύονται γρήγορα και µπορούν να εξαλειφθούν.
 • Ο XT-2000i και ο XT-1800i είναι εξοπλισμένοι µε µμηχανισμό πλυσίματος. Μετά την αναρρόφηση δείγματος ή αίματος ελέγχου το ρύγχος καθαρίζεται αυτόµατα. Δεν χρειάζεται πλέον να σκουπίζετε το ρύγχος δειγµατοληψίας.
 • Η Sysmex έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει την εκποµπή θόρυβου όσο το δυνατόν χαµηλότερη. Σε περιόδους µη χειρισμού μπορεί να απενεργοποιείται ο συμπιεστής.

Με ατοµικές ρυθµίσεις ο χρήστης µπορεί να προσαρµόσει το όργανο στις ανάγκες του ή στις υπάρχουσες εργαστηριακές συνθήκες αντίστοιχα.