Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

Sysmex KX–21N

Ο KX-21N είναι ένας αυτόματος αιματολογικός αναλυτής 3 πληθυσμών που διαθέτει
εξελιγμένα και βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Είτε χρησιμοποιείται ως βασικός αναλυτής είτε χρησιμοποιείται ως εφεδρικός αναλυτής, μπορεί να καλύψει αξιόπιστα
μεγάλο εύρος εργαστηρίων.

Αξιόπιστη λειτουργία και αυτοματοποιημένες διαδικασίες συνδυάζονται σε ένα σύστημα
που θα σας υποστηρίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αρχές μέτρησης

  • DC Method: (WBC, RBC/PLT).
  • Μέτρηση αιμοσφαιρίνης (HGB) χωρίς κυάνιο.

17 παράμετροι σε ολικό αίμα: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%,
LYM%, MXD%, NEUT#, LYM#, MXD#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR.

8 παράμετροι σε προαραιωμένο δείγμα: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT.

Ταχύτητα ανάλυσης:
60 δείγματα την ώρα.

Όγκος Δείγματος:
Περίπου 50 μL ολικό αίμα ή περίπου 20 μL προαραιωμένο αίμα.

Αποθήκευση δεδομένων:
Έως 300 δείγματα μαζί με τα ιστογράμματα.

Έλεγχος ποιότητας:
2 προγράμματα QC με διαγράμματα Levey-Jennings & X-bar (Εσωτερικός έλεγχος
ποιότητας).
IQAS Online Εξωτερικός καθημερινός έλεγχος ποιότητας μέσω SNCS και με χρήση
Eightcheck-3WP (παρασκεύασμα ελέγχου)