Όχι απλά ένας ακόμη προμηθευτής. Ένας πολύτιμος σύμβουλος & συνεργάτης, για το σήμερα και το αύριο του εργαστηρίου σας.

XN-L Series

 • Οι αναλυτές της σειράς XN-L ξεπερνούν όλους τους αναλυτές ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο τομέα αγοράς.
 • Ακόμα και στις εξετάσεις πλήρους γενικής αίματος CBC+DIFF και τις συνοδές προειδοποιητικές επισημάνσεις παρέχεται μεγαλύτερο εύρος κλινικά σημαντικών παραμέτρων, όπως ο αριθμός των άωρων κοκκιοκυττάρων (IG) και πληροφορίες για λεμφοκύτταρα υψηλού φθορισμού (HFLC). Και οι δύο αυτές παράμετροι βοηθούν στη γρήγορη αξιολόγηση φλεγμονών και λοιμώξεων.
 • Με την προσθήκη των προαιρετικών ΑΡΡ μπορείτε να ενισχύσετε περαιτέρω την κλινική αξία του νέου σας αναλυτή:
 • Η εφαρμογή ΑΡΡ «RET» (διαθέσιμη στους XN-450 & XN-550) παρέχει αυτοματοποιημένη μέτρηση των δικτυοερυθροκυττάρων.
 • Η προηγμένη κλινική παράμετρος RET-He αντικατοπτρίζει την κατάσταση αιμοσφαιρινοποίησης των δικτυοερυθροκυττάρων και βοηθά στη διαχείριση των ασθενών με έλλειψη σιδήρου και αναιμία.
 • Η παράμετρος PLT-O παρέχει ακριβείς μετρήσεις αιμοπεταλίων, ακόμη και σε περιπτώσεις κοινών παρεμβολών χωρίς την ανάγκη χειροκίνητων μετρήσεων.
 • Μοναδικά σε αυτή την κατηγορία αναλυτών τα μοντέλα XN-L δεν χειρίζονται μόνο δείγματα αίματος.
 • Η εφαρμογή ΑΡΡ «XN-BF» σας επιτρέπει να εκτελέσετε μετρήσεις σε σωματικά υγρά αυτόματα και απευθείας από το σωληνάριο. Το δείγμα δεν χρειάζεται καμία ειδική προετοιμασία, ενώ τα αποτελέσματα παρέχουν πολύτιμες και ταχείς πληροφορίες για την πιθανή αιτία μιας φλεγμονής.
 • Μπορούν να αναλυθούν δείγματα ΕΝΥ, περιτοναϊκού υγρού, πλευριτικού υγρού, αρθρικού υγρού κοι υγρού περιτοναϊκής έκπλυσης (CAPD).
 • Η ακρίβεια καθώς και η κλινική χρήση και αξία των παραμέτρων που προσδιορίζονται έχουν τεκμηριωθεί σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:

 • WBC DlFF/RET: Κυτταρομετρία ροής με ανίχνευση φθορισμού
 • WBC: Κυτταρομετρία ροής
 • RBC/PLT: Μέθοδος σύνθετης αντίστασης DC με υδροδυναμική εστίαση
 • HGB: Μέθοδος SLS χωρίς κυάνιο.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:

 • ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, ΜΡV, P-LCR, PCT, ΝΕUΤ#, LYMPH#, ΜOΝO#, ΕO#, BASO#, IG#, ΝΕUT%, LYMPH%, ΜOΝO%, ΕO%, BASO%, IG% .

 • ΜΕ RET (προαιρετικά)

RΕT#, RET%, IRE, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O.

 • ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ XN-BF (προαιρετικά)

WBC-BF , RBC-BF , ΜΝ# , ΡΜΝ# , MΝ% , ΡΜΝ% , TC-BF#.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ SYSMEX XN – 350

Το μοντέλο ΧΝ-350 προσφέρει ανάλυση μεμονωμένων δειγμάτων με τρόπο λεπουργίας “ανοικτού τύπου”.

Διαθέτει μια πλήρως ενσωματωμένη μονάδα ΙΡU (μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών), καθώς και έγχρωμη οθόνη οφής LCD, οπότε δεν χρειάζεται ξεχωριστός υπολογιστής για το χειρισμό του αναλυτή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  SYSMEX XN – 450

Με το μοντέλο ΧΝ – 450 μπορείτε να αναλύσετε με ασφάλεια μεμονωμένα δείγματα με τρόπο λειτουργίας “κλειστού τύπου”. Αυτός ο αναλυτής διαθέτει επίσης τρόπο λειτουργίας “ανοικτού τύπου” και διατίθεται με πλήρως ενσωματωμένη μονάδα ΙΡU, καθώς και έγχρωμη οθόνη οφής LCD, για εύκολο χειρισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  SYSMEX XN – 550

Το μοντέλο ΧΝ – 550 περιλαμβάνει αυτόματο δειγματολήπτη, οπότε με την κοινοτόμο λειτουργία Rerun & Reflex και τη δυνοτότητα συνεχούς φόρτωσης βελτιώνει την παραγωγικότητα στη ροή εργασιών. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη μονάδα ΙΡU και ο χειρισμός του πραγμοτοποιείται μέσω έγχρωμης οθόνης οφής LCD.